Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
al. Jana Pawła II 78,
31-571 Kraków