II Klinika Urologii CKMP z siedzibą w Szpitalu Bielańskim

II Klinika Urologii CKMP z siedzibą w Szpitalu Bielańskim
ul. Cegłowska 80,
Warszawa