EMG Biofeedback & Elektrostymulacja w terapii dna miednicy

Numer Telefonu: +48 785 810 699

Nazwa szkolenia: EMG Biofeedback & Elektrostymulacja w terapii dna miednicy
Terapia leczenia nietrzymania moczu krok po kroku
Przedmiot szkolenia:  Zastosowanie sEMG i elektrostymulacji w problemach mięśni dna miednicy
Organizatorzy: Meden-Inmed z siedzibą w Koszalinie
Data i godzina rozpoczęcia: 01/04/ 2017 Kraków- Ruczaj
Data i godzina zakończenia: 02/04/ 2017 Kraków-Ruczaj
Ilość miejsc: 20
Miejsce przeprowadzenia szkolenia: MEDFIT Centrum Medyczne ul. Miłkowskiego 9,
30-349 Kraków-Ruczaj
Plan szkolenia:  Dzień pierwszy 9.00-17.00

Teoria fizjoterapii uro-ginekologicznej:

  • Anatomia układu moczowego
  • Anatomia dna miednicy
  • Zaburzenia dna miednicy
  • Nietrzymanie moczu: teoria, diagnostyka- wywiad, testy kliniczne
  • Nietrzymanie moczu: terapia bez użycia sprzętu

Trening mięśni dna miednicy na matach Wprowadzenie do diagnostyki i treningu za pomocą sprzętu

Dzień drugi 8:00-16:00

EMG/ELEKTROSTYMULACJA
Diagnostyka/Terapia mięśni dna miednicy za pomocą aparatury:

  • Podstawy Teoretyczne, obsługa aparatów, dopasowanie elektrod/sond
  • Wykorzystanie sEMG( powierzchowna elektromiografia) w ocenie stanu pacjenta z nietrzymaniem moczu i innymi problemami dna miednicy
  • Teoretyczne i praktyczne założenia stosowania EMG Biofeedback (analiza sygnału, pomiar, przygotowanie pacjenta, ustalenie dostępnych protokołów)
  • Przeprowadzanie w praktyce oceny z wykorzystaniem EMG Biofeedback
  • Interpretacja otrzymanych wyników

Podstawy stosowania elektrostymulacji mięśni dna miednicy Pelvictrainer- trening mięśni dna miednicy bez kontaku intymnego z biofeedback Ćwiczenia praktyczne

Prowadzący szkolenie: mgr Agnieszka Badura
Certyfikaty: TAK/NIE TAK
Kontakt:
Kwestie merytoryczne:
 Agnieszka Badura
Kontakt:
Kwestie organizacyjne:
 Agnieszka Badura
tel: 785 810 699
e-mail: abadura@meden.com.pl

Lokalizacja

Miejsce:  

Adres:
MEDFIT Centrum Medyczne, ul. Miłkowskiego 9, Kraków

Opis:
MEDFIT Centrum Medyczne
ul. Miłkowskiego 9,
30-349 Kraków-Ruczaj