Fala uderzeniowa w leczeniu zaburzeń erekcji i choroby Peyroniego – Katowice

Numer Telefonu: +48 785 810 699

Nazwa szkolenia:  Fala uderzeniowa w leczeniu zaburzeń erekcji i choroby Peyroniego
Fala uderzeniowa w leczeniu ran
Przedmiot szkolenia:  Zastosowanie działania fali uderzeniowej w chorobach urologicznych i leczeniu ran
Organizatorzy: Meden-Inmed z siedzibą w Koszalinie
Data i godzina rozpoczęcia: 21/04/ 2017 Katowice
Data i godzina zakończenia: 21/04/ 2017 Katowice
Ilość miejsc: 10
Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Galen Rehabilitacja ul. Pijarska 1,
40-750 Katowice
Plan szkolenia:  1. Podstawy fizyczne fali uderzeniowej
2. Patofizjologia zaburzeń erekcji
3. Patofizjologia choroby Peyroniego
4. Możliwości leczenia falą uderzeniową
5. Mechanizm leczenia falą uderzeniową istniejących ran
6. Obsługa sprzętu Piezowave 2
7. Test sprawdzający wiedzę

przewidywany czas szkolenia 3 godziny

Prowadzący szkolenie: mgr Agnieszka Badura
Certyfikaty: TAK/NIE TAK
Kontakt:
Kwestie merytoryczne:
 Agnieszka Badura
Kontakt:
Kwestie organizacyjne:
 Agnieszka Badura
tel: 785 810 699
e-mail: abadura@meden.com.pl

Lokalizacja

Miejsce:  

Adres:
Galen Rehabilitacja, ul. Pijarska 1, Katowice

Opis:
Galen Rehabilitacja
ul. Pijarska 1,
40-750 Katowice