Kurs Redcord Neurac 1

Numer Telefonu: +48 782 668 617

Nazwa szkolenia:  Kurs Redcord Neurac 1
Przedmiot szkolenia:  Metoda Neurac poziom 1
Organizatorzy:  Modern-Reh z siedzibą w Mysłowicach,
Meden-Inmed z siedzibą w Koszalinie
Data i godzina rozpoczęcia: 22.06.2018 r. godz. 8:00
16.11.2018 r. godz. 8:00
Data i godzina zakończenia: 24.06.2018 r. godz. 15:00
18.11.2018 r. godz. 15:00
Ilość miejsc: 16
Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Modern-Reh z siedzibą w Mysłowicach,
Mysłowice ul. 3-go Maja 100
Plan szkolenia:  Program kursów Neurac dostępny u prowadzącego.
Prowadzący szkolenie: Maciej Biały
Specjalista ds. szkoleń Neurac
Certyfikaty: TAK/NIE TAK
Kontakt:
Kwestie merytoryczne:
 Maciej Biały
Kontakt:
Kwestie organizacyjne:
 Maciej Biały

Szkolenia z zakresu metody Neurac organizowane są przez grupę instruktorów we współpracy z firmą Meden-Inmed. Mają one na celu przedstawienie szczegółów obsługi wszystkich elementów zestawów do ćwiczeń w podwieszeniu Redcord, zasad ćwiczeń Redcord w zamkniętych łańcuchach kinematycznych oraz dogłębnego wprowadzenia w arkana diagnostyki, leczenia i treningu wykorzystywanych w metodzie Neurac. Po bardziej ogólnym wprowadzeniu następują kolejno części szczegółowe obejmujące lędźwiowy odcinek kręgosłupa i miednicę, staw biodrowy i kończynę dolną, szyjny odcinek kręgosłupa, kompleks barkowo-ramienny i kończynę górną.

Lokalizacja

Miejsce:  

Strona WWW:

Adres:
ul. 3-go Maja 100, Mysłowice, 41-408

Opis:
Specjalistyczna Neurorehabilitacja i Fizjoterapia