LAPAROSKOPIA GINEKOLOGICZNA – Zaawansowane techniki w laparoskopowych operacjach ginekologicznych

Numer Telefonu: +48 697 101 17

Nazwa szkolenia: LAPAROSKOPIA GINEKOLOGICZNA – Zaawansowane techniki w laparoskopowych operacjach ginekologicznych
Przedmiot szkolenia: LAPAROSKOPIA GINEKOLOGICZNA
Organizatorzy: Oddział Ginekologiczno-Położniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie pod patronatem Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Erbe Polska Sp. z o.o. oraz
Meden-Inmed Sp. z o.o.
Data i godzina rozpoczęcia: 11/04/2019 | 8:00
Data i godzina zakończenia: 12/04/2019 | 14:00
Koszt szkolenia 950 zł
Ilość miejsc: 10 miejsc
Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Plan szkolenia:  I dzień

8:00 – przywitanie Uczestników i sprawy organizacyjne
9:00 – zabiegi na sali operacyjnej
13:00 – przerwa obiadowa
13:30 – zabiegi na sali operacyjnej

II dzień

8:00 – sprawy organizacyjne
9:00 – zabiegi na sali operacyjnej
12:00 – przerwa obiadowa
12:30 – zabiegi na sali operacyjnej

Prowadzący szkolenie: dr hab. n. med. Rafał Rzepka Prof. U.Z.
Przewidywany czas trwania: 2 dni
Dodatkowe informacje o szkoleniu: Opłata obejmuje:
  • udział w warsztatach
  • certyfikat ukończenia szkolenia
  • przerwę kawową, posiłek
  • materiały szkoleniowe
Certyfikaty: TAK/NIE TAK
Kontakt:
Kwestie merytoryczne:
 Robert Drozd
Tel.: +48 697 101 174
Kontakt:
Kwestie organizacyjne:
 Robert Drozd
Tel.: +48 697 101 174

Lokalizacja

Miejsce:  

Adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, ul. Zwycięstwa 1, Sulechów

Opis:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów
Oddział Położniczo-Ginekologiczny