VIII endoskopowe warsztaty kamicy moczowodowej – endoskopowe operacje nerek (RIRS) a URS giętki

Numer Telefonu: +48 607 566 309

Nazwa szkolenia: VIII endoskopowe warsztaty kamicy moczowodowej – endoskopowe operacje nerek (RIRS) a URS giętki
Przedmiot szkolenia: Urologia
Organizatorzy: II Kliniką Urologii CKMP z siedzibą w Szpitalu Bielańskim
Meden-Inmed Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie
Data i godzina rozpoczęcia: 23/05/2019 | 8:00
Data i godzina zakończenia: 24/05/2019 | 15:00
Koszt szkolenia 3000 zł
Ilość miejsc: 9
Miejsce przeprowadzenia szkolenia: II Klinika Urologii CKMP z siedzibą w Szpitalu Bielańskim
ul. Cegłowska 80
Warszawa
Plan szkolenia:  I dzień
  • Endoskopowe operacje nerek x 4 (live
  • “URS vs. URSF – czy to się opłaca?” – wykład
  • “Przygotowanie i kompletacja zestawu zabiegowego” – wykład

II dzień
  • Endoskopowe operacje nerek x 3 (live)
  • “Laser a URS – jak zapobiec uszkodzeniom?” – wykład
  • Zakończenie warsztatów
Prowadzący szkolenie: Nadzór merytoryczny: p.o. kierownika II Kliniki Urologii dr n.med. Piotr Kryst
Operator: lek. Przemysław Zimnoch
Przewidywany czas trwania: 2 dni
Dodatkowe informacje o szkoleniu: Wymagane OC lekarskie w przypadku uczestniczenia w operacjach
Certyfikaty: TAK/NIE TAK
Kontakt:
Kwestie merytoryczne:
 Tomasz Dąbrowski
Tel.: +48 607 566 309
Kontakt:
Kwestie organizacyjne:
 Tomasz Dąbrowski
Tel.: +48 607 566 309

Lokalizacja

Miejsce:  

Adres:
II Klinika Urologii CKMP z siedzibą w Szpitalu Bielańskim, ul. Cegłowska 80, Warszawa

Opis:
II Klinika Urologii CKMP z siedzibą w Szpitalu Bielańskim
ul. Cegłowska 80,
Warszawa