Virtual Rehabilitation – How Feedback and Motivation Influence Therapy Outcome

  • Webinar Session
    08 lutego 2017, 15:00 - 15:45
    Zostało 0 wolnych miejscWyprzedane
Nazwa szkolenia: Virtual Rehabilitation – How Feedback and Motivation Influence Therapy Outcome
Przedmiot szkolenia:  Rehabilitacja z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej
Organizatorzy: Hocoma AG
Data i godzina rozpoczęcia: 08.02.2017 | 15.00
Data i godzina zakończenia: 08.02.2017 | 15.45
Ilość miejsc: nieograniczona
Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Webinar Session
Plan szkolenia:  Szczegóły w linku
Dodatkowe informacje o szkoleniu: Szkolenie w języku angielskim
Prowadzący szkolenie: Prof. Dr. John Krakauer ( Professor of Neurology and Neuroscience, Johns Hopkins University School of Medicine, US)
Certyfikaty: TAK/NIE NIE
Kontakt:
Kwestie merytoryczne:
 jbartodziej@meden.com.pl
Kontakt:
Kwestie organizacyjne:
  jbartodziej@meden.com.pl