VitalStim: zastosowanie elektrostymulacji i sEMG w zaburzeniach połykania oraz wybranych problemach logopedycznych

Numer Telefonu: +48 94 344 90 79

Nazwa szkolenia:   VitalStim: zastosowanie elektrostymulacji i sEMG w zaburzeniach połykania oraz wybranych problemach logopedycznych.
Przedmiot szkolenia:   VitalStim: zastosowanie elektrostymulacji i sEMG w zaburzeniach połykania oraz wybranych problemach logopedycznych.
Organizatorzy:   Meden-Inmed Sp. z o.o.
Miejsce szkolenia   Centrum Konferencyjne NIMBUS,
al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa
Data i godzina rozpoczęcia:   12.10.2019 10:00
Data i godzina zakończenia:   13.10.2019 16:30
Przewidywany czas trwania:   2 dni
Koszt szkolenia   1 700 zł
Ilość miejsc:   18
Miejsce przeprowadzenia szkolenia:   Warszawa
Plan szkolenia:   I Dzień
 • wprowadzenie do metody
 • zarys fizjologii połykania
 • neuronalna kontrola połykania
 • identyfikacja obszarów poddawanych terapii
 • patofizjologia połykania z uwzględnieniem specyfiki choroby podstawowej, znaczenie badań instrumentalnych, obrazowych i przesiewowych
 • wprowadzenie do elektrostymulacji – informacje podstawowe
 • uzasadnienie zastosowania elektrostymulacji w terapii połykania i wybranych problemach logopedycznych
 • praca z aparatem – poznanie podstawowych funkcji
II Dzień
 • przypomnienie wiadomości z poprzedniego dnia
 • ustalanie strategii i celów terapeutycznych – wykład/laboratorium
 • zastosowanie sEMG w terapii połykania –wykład/laboratorium
 • samodzielne planowanie terapii z wykorzystaniem elektrostymulacji – laboratorium
 • prezentacja przebiegu terapii oraz przykłady pracy z pacjentami poza obszarem zaburzeń połykania- wykład
Dodatkowe informacje:  
 • Organizator zapewnia jedno urządzenie treningowe na każdą parę kursantów,
 • Cena kursu obejmuje koszt elektrod wykorzystywanych podczas szkolenia oraz przerwy kawowe i lunch.
Prowadzący szkolenie:   dr Ewa Winnicka – neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnej interwencji. Zajmuje się diagnozą i terapią trudności w karmieniu. Pracuje w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii w Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz w Przychodni Pediatrycznej Eskulapek, gdzie prowadzi systematyczną terapię z wykorzystaniem elektrostymulacji. Umiejętności zawodowe doskonaliła podczas wielu szkoleń zagranicznych. W 2014 roku odbyła staż w Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago. Efekty swojej pracy prezentuje na zagranicznych konferencjach poświęconych zagadnieniom dysfagii i gastroenterologii dziecięcej. Jest autorem publikacji i badań dotyczących zastosowania elektrostymulacji w terapii połykania. W tym roku, na Kongresie ESPGHAN w Glasgow prezentowała wyniki swojej pracy terapeutycznej z wykorzystaniem elektrostymulacji u dzieci z pierwotnymi zaburzeniami połykania.
Certyfikaty: TAK/NIE   TAK
Kontakt:
Kwestie merytoryczne:
  Bartosz Paprotny
tel: +48 608 685 649
Kontakt:
Kwestie organizacyjne:
  Bartosz Paprotny
tel: +48 608 685 649

Lokalizacja

Miejsce:  

Adres:
al. Jerozolimskie 98, Warszawa, 00-807

Opis:
Centrum Konferencyjne NIMBUS
al. Jerozolimskie 98,
00-807 Warszawa