Uroginekologia

Uroginekologia to dziedzina nauk medycznych zajmująca się diagnostyką oraz profilaktyką układu moczowo-płciowego. Obejmuje leczenie zachowawcze, operacyjne, farmakoterapię oraz rehabilitację.

Powiedz nam jakiego szkolenia potrzebujesz?