Dr inż. Rafał Malczok

Absolwent kierunku Informatyka na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Na tej samej uczelni w 2013 r. zdobył tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie informatyki. Autor kilkunastu artykułów naukowych dotyczących zagadnień hurtowni danych i analizy danych.

Czytaj dalej…

dr Ewa Winnicka

Neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnej interwencji. Zajmuje się diagnozą i terapią trudności w karmieniu. Pracuje w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii w Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz w Przychodni Pediatrycznej Eskulapek, gdzie prowadzi systematyczną terapię z wykorzystaniem elektrostymulacji.

Czytaj dalej…