Ultrasonografia w fizjoterapii uroginekologicznej – warsztat praktyczny

799,00  (brutto)

Termin konferencji został przełożony, szczegóły wkrótce.

Szkolenie zakończone

 • Miasto
  City:
  Warszawa
 • Adres szkolenia
  Place:
 • Prowadzący szkolenie
  Training Provider:
  dr n.med. Anita Sikora-Szubert
 • Data rozpoczęcia:
  Date
  26 marca, 2022
 • Godzina
  Time:
  09:00
 • Data zakończenia
  Date:
  26 marca, 2022
 • Godzina
  Time:
  17:00
 • Kontakt w kwestiach organizacyjnych
  Contact:
  Sylwia Stoń:
  tel: 785 811 034,
  e-mail: sston@meden.com.pl
 • Przewidywany czas trwania
  Expected duration:
  8 godzin dydaktycznych
 • Ilość miejsc
  Number of seats:

Jest to warsztat przeznaczony dla:

 • fizjoterapeutów, lekarzy, osteopatów oraz studentów wymienionych kierunków.

Wykorzystany sprzęt na szkoleniu:

 • Wisonic Clover 60
 • Ebit 30
 • Sonoeye linia i convex
Kategoria:

Opis

W skład kompleksowej diagnostyki funkcjonalnej w fizjoterapii uroginekologicznej poza wywiadem i badaniem wewnętrznym bardzo ważną rolę pełni wsparcie techniczne w postaci ultrasonografii. Sonofeedback stanowi bardzo ważne narzędzie w prowadzeniupacjentów/pacjentek z takimi dysfunkcjami jak rozejście mięśnia prostego brzucha, problemy urologiczne, dysfunkcje dna miednicy, obniżenie narządów miednicy mniejszej. Podczas warsztatu poznasz praktyczne zastosowanie technologii takich jak ultrasonografia oraz sonofeedback w szeroko pojętej fizjoterapii uroginekologicznej.

Warsztat po przeprowadzeniu wstępnej części teoretycznej będzie w znaczącej mierze opierał się na wykorzystaniu praktycznym sprzętów do ultrasonografii w najczęstszych działaniach diagnostycznych i terapeutycznych w dysfunkcjach uroginekologicznych. Sprzęty będą dostępne podczas całego warsztatu i wykorzystując pracę w grupach każdy będzie miał możliwość zapoznania się z pracą poszczególnych aparatów i ich zastosowaniem.

Czas trwania
Duration:
8 godzin dydaktycznych
Adres szkolenia
Place:
Numer telefonu
Phone:
Sylwia Stoń:
tel: 785 811 034,
e-mail: sston@meden.com.pl
Koszt szkolenia
Cost:
799
Organizator
Organizer:
FIZJO PSYCHE INTIMA

Program warsztatu:

Na warsztacie zaprezentowane zostaną podstawy wykorzystania ultrasonografii w diagnostyce i programowaniu terapii w fizjoterapii uroginekologicznej. Omówione zostaną praktyczne zasady wykonywania ultrasonografii sondami liniową i convex w dojściu przez powłoki brzuszne w przypadku oceny pacjentki i pacjenta pod kątem dysfunkcji dna miednicy czy rozejścia mięśnia prostego brzucha. Podczas warsztatu poznasz zastosowanie diagnostyki ultrasonograficznej i sonofeedbacku w pracy fizjoterapeuty uroginekologicznego.

Podsumowując podczas warsztatu zostaną poruszone tematy takie jak:

 • Podstawy techniczne ultrasonografii.
 • Podstawy diagnostyki funkcjonalnej pod kontrolą USG w różnych dysfunkcjach uroginekologicznych u kobiet i
  mężczyzn – teoria i praktyka podczas pracy na aparatach usg.
 • Rola sonofeedbacku w fizjoterapii uroginekologicznej (mięśnie dna miednicy, mięśnie powłok brzusznych) – aspekty
  praktyczne.
 • Jak wybrać dla siebie odpowiedni sprzęt do diagnostyki ultrasonograficznej – wskazówki praktyczne.

Biorąc za cel jak najwyższą jakość przeprowadzanego warsztatu i możliwość praktycznej nauki praca na aparatach USG będzie odbywała się w 2-3 osobowych grupach w przeliczeniu na jeden aparat USG.

Uczestnik warsztatu otrzymuje:

 • podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące wykorzystania ultrasonografii i sonofeedbacku w pracy z pacjentką/
  pacjentem z dysfunkcjami dna miednicy;
 • możliwość pracy i zapoznania się z najnowocześniejszymi sprzętami do ultrasonografii dostępnymi na rynku
  udostępnianymi na potrzeby szkolenia przez firmę Meden – Inmed – partnera sprzętowego warsztatu;
 • zaświadczenie udziału w warsztatach.
archiwum ckmed