IV Endoskopowe Warsztaty Usuwania Kamieni Nerkowych Metodą RIRS

29 listopada rozpoczęły się organizowane przez Meden-Inmed Sp. z o.o. IV Endoskopowe Warsztaty Usuwania Kamieni Nerkowych Metodą RIRS. Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za przybycie i zapraszamy na kolejne warsztaty i spotkania.