Dr inż. Rafał Malczok

Absolwent kierunku Informatyka na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Na tej samej uczelni w 2013 r. zdobył tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie informatyki. Autor kilkunastu artykułów naukowych dotyczących zagadnień hurtowni danych i analizy danych.

Posiada bogate doświadczenie techniczne oraz merytoryczne zdobyte podczas realizacji projektów informatycznych głównie, lecz nie tylko, w obszarze ochrony zdrowia. Projekty te realizowane były m.in. dla Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowego Zakładu Higieny oraz kilkunastu szpitali wojewódzkich.

W ramach projektu AsPhys odpowiedzialny za długofalową strategię rozwoju, kontakty z klientami oraz współpracę z podmiotami zewnętrznymi.