dr n.med. Anita Sikora-Szubert

dr n.med. Anita Sikora-Szubert

Doktor nauk medycznych; dyplom magistra fizjoterapii zdobyła na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku psychologia – specjalność psychologia zdrowia i kliniczna.

W dziedzinie fizjoterapii – dyplomowana fizjoterapeutka uroginekologiczna (PTUG 2), absolwentka wielu szkoleń z zakresu fizjoterapii w ginekologii i położnictwie, fizjoterapii urologicznej, proktologicznej, diagnostyki ultrasonograficznej w fizjoterapii, jak również innych metod stosowanych w diagnostyce funkcjonalnej i leczeniu fizjoterapeutycznym (m.in. terapia wisceralna, masaż tkanek głębokich, terapia stawów skroniowo – żuchwowych itp.).

Poza zainteresowaniami z zakresu fizjoterapii uroginekologicznej specjalizuje się także w fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej. Jest również psychoonkologiem na codzień pracującym w zespole domowej opieki paliatywno – hospicyjnej.

Wykładowca akademicki i pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prowadząca zajęcia ze studentami kierunku fizjoterapia z zakresu fizjoterapii w ginekologii i położnictwie. Poza własną praktyką, współpracuje z placówkami zajmującymi się w sposób kompleksowy pacjentkami i pacjentami z dysfunkcjami dna miednicy. Prowadzi liczne warsztaty dla kobiet w ciąży, po porodzie i z problemami uroginekologicznymi. Aktywna uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu fizjoterapii, psychologii i psychoonkologii. Autorka publikacji naukowych z dziedziny fizjoterapii i psychologii w krajowych i międzynarodowych czasopismach recenzowanych.